Науково-проєктна робота
ПЕРМАНЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ РОДОВИЩ СОЛЕЙ

Дослідження структурно-літологічних особливостей та фізико-механічних властивостей солей

Постійний моніторинг територій затоплених рудників (для забезпечення екологічної безпеки та перевірки коректності методологічних підходів вирішення експлуатаційних проблем)

Моніторинг деформацій земної поверхні, будівель і споруд в зоні впливу соляних рудників

Моніторинг гідрогеологічних процесів в соляних рудниках

Моніторинг геомеханічних процесів в соляних рудниках

НАЙВАЖЛИВІШІ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ та ПРОЄКТНІ РОБОТИ ОСТАННІХ РОКІВ (скорочено, мовою оригіналу)

2010 рік

Експертно-технічна оцінка можливості подальшого функціонування шахти № 8 ДП «Солотвинський солерудник» (замовлення Мінагрополітики України, підстава управлінських рішень)

Оцінка стійкості конструктивних елементів системи розробки відпрацьованих ділянок шахтних полів та розроблення рекомендацій щодо уникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з руйнуванням земної поверхні, будівель і споруд на родовищах кам’яної солі України (Мінагрополітики)

Дослідження геолого-літологічних особливостей Солотвинського родовища кам’яної солі з метою експертного визначення та наукового обгрунтування можливості створення нового підземного відділення Української алергологічної лікарні (Міністерство охорони здоров’я)

Рабочий проект на разработку нового участка соляного рудника ГП ˮАРТЕМСОЛЬˮ

Геологічні роботи на рудниках ДП ”АРТЕМСІЛЬ” (інструкція)

Методичний посібник з організації систематичних спостережень на ділянках розташування підземних розсолозбірників в гірничих виробках соляних рудників

2013 рік

Проэкт підготовки та відпрацювання нової панелі руднику ім. Володарського ДП "АРТЕМСІЛЬ"

2012 рік

Геолого-технологическое обоснование обеспечения хлорнатриевым сырьем производства кальцинированной соды в объеме 400 тыс. т в год в Павлодарской области республики Казахстан и разработка программы освоения сырьевой базы

Технико-экономическое обоснование строительства солепромыслов мощностью 350 тыс. т в год на базе озерных месторождений Эспетуз и Жаксытуз в Павлодарской обл. для обеспечения производства кальцинированной соды в Казахстане («Казсода»)

Зміни № 1 та № 2 до ДСТУ 4307:2004 «Сіль йодована»

2014 рік

Методичний посібник з оперативного встановлення генезису рудничних вод та оцінки ступеню їх небезпечності для умов Артемівського родовища кам’яної солі (замовлення ДП ˮАРТЕМСІЛЬˮ; є оригінальним і не має аналогів на пострадянському просторі)

2015 рік

ДСТУ CODEX STAN 150:2014 «Стандарт Кодексу на харчову сіль» (гармонізований з європейським)

ДСТУ 8113:2015 Сіль кормова з добавками. Технічні умови

ДСТУ 8113:2015 Сіль кормова з добавками. Технічні умови

Схема відпрацювання… родовища кам’яної солі на найближчі 20 – 25 років (статус комплексного проєкту відпрацювання родовища)

2017 рік

Система провітрювання руднику ДП ˮАРТЕМСІЛЬˮ з використанням підземного вентилятора головного провітрювання (проєкт, впроваджено)

2020 рік

Інструкція з розрахунку вентиляції гірничих виробок рудників Артемівського родовища кам’яної солі  

Розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для коригування ТЕО «Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт ДП «Солотвинський солерудник»…