Напрями діяльності

Базові статутні напрями проведення наукових і науково-проєктних робіт:

 

 • Цільова оцінка родовищ солей (гіпсів, калійних солей – тут і далі) різних генетичних типів для визначення можливості їх різноцільового використання

 • Надання інформаційно-консультаційних послуг щодо використання родовищ солей – країни СНД, ближнє та дальнє зарубіжжя

 • Виконання передінвестиційних багаторівневих досліджень, розроблення техніко-економічних обґрунтувань проєктів

 • Проектування розробки нових ділянок родовищ солей, реконструкції, розширення, технічного переозброєння підприємств, наземних, підземних будівель і споруд соляної промисловості та інших галузей

 • Проведення наукового супроводження видобувної діяльності підприємств з розробки родовищ солей усіх генетичних типів для забезпечення загальної геоекологічної безпеки і охорони надр

 • Удосконалення технологічних процесів, зразків машин, устаткування, приладів, що використовуються у соляній галузі (технології видобування та переробки солей), спрямоване на підвищення якості продукції та зниження її собівартості, покращення умов праці та охорони навколишнього середовища та природних ресурсів

 • Виконання функцій головної науково-дослідної установи з питань оцінки загальної безпеки у соляній промисловості, проведенні експертиз та розробки висновків з питань безпеки експлуатації гірничодобувних машин, безпечної експлуатації родовищ та провітрювання соляних шахт

 • Виконання НДР, спрямованих на подальше використання відпрацьованих гірничих виробок соляних шахт, на вирішення питань енергозбереження, нормотворчої діяльності у сфері охорони праці та метрологічного забезпечення підприємств соляної промисловості

 • Проведення лабораторних випробувань та досліджень солей

 • Проєктування відпрацювання родовищ солей, ділянок родовищ, технологічних процесів

 • Розроблення та перегляд галузевих нормативних, регламентуючих та методичних документів для підприємств соляної галузі

 • Проведення маркетингових досліджень, досліджень кон’юнктури соляного ринку України, країн близького та далекого зарубіжжя

Окремі предмети діяльності УКРНДІСІЛЬ за напрямами:

 

 1. підготовка документів встановлених зразків на право користування надрами підприємств соляної галузі;
 2. підготовка геолого-технологічних обґрунтувань освоєння запасів корисної копалини;
 3. проведення геологічного, гідрогеологічного та екологічного моніторингу територій відпрацювання запасів солей із складанням прогнозу розвитку техногенно-геологічних процесів;
 4. вирішення питань, що стосуються  екології та охорони навколишнього середовища;
 5. удосконалення техніки та технології видобутку і виробництва усіх видів соляної продукції та її переробки;
 6. дослідження стану вентиляції і проведення повітряно-депресійних зйомок на шахтах та розроблення ефективних схем вентиляції;
 7. проведення досліджень фізико-механічних та деформаційних властивостей соляних і несоляних порід на спеціальному обладнанні;
 8. проведення досліджень для отримання нових видів високоякісної кухонної солі та соляних сумішей;
 9. проведення хімічних досліджень для визначення складу солей, вмісту домішок, складу солонуватих вод і розсолів за власною методикою;
 10. проектування машин та механізмів для видобутку,  переробки і збагачення солі, обладнання для механізації та автоматизації транспортно-складських робіт;
 11. методичне супроводження вирішення питань енергозбереження, нормування споживання та використання паливно-енергетичных ресурсів, розроблення математичних моделей розрахунків нормативних показників питомих витрат електроенергії та палива за домогою компютерних технологій, розроблення інструктивних матеріалів з питань енергозбереження;
 12. розроблення дорожніх карт відпрацювання запасів корисних копалин (переважно солей) та організації діяльності нового видобувного підприємства.