У травні 2020 р. Інституту соляної промисловості УКРНДІСІЛЬ виповнилося 85 років. Історія Інституту, яка розпочалася у 1932 р., – як життя людини, – тривала і насичена подіями та структурними змінами. Інститут численну кількість разів модернізувався і змінював структуру, але зберігав основні напрями діяльності, спрямовані на вирішення усіх питань соляної промисловості і суміжних галузей, пов’язаних з використанням соляних ресурсів.

Історія становлення

1932 рік

Вперше організовано в СРСР науковий підрозділ – Соляну лабораторію Академії наук СРСР. Ініціатором створення лабораторії був академік Курнаков Н.С., який керував Інститутом фізико-хімічних аналізів АН СРСР.

1935 рік

23 травня

Соляну лабораторію Наказом Народного Комісаріату харчової промисловості перетворено в Центральну соляну науково-дослідну лабораторію (ЦНДІСоЛаб) в системі Головного управління соляної промисловості наркомату Харчової промисловості СРСР. Лабораторія була розташована у м. Ленінграді.

З цього часу почалося проведення планомірних і регулярних науково-дослідних робіт у соляній галузі: ЦНДІСоЛаб з перших днів існування зосередила на собі повністю весь комплекс досліджень у сфері виробництва (видобутку та переробки) кухонної солі – для всіх підприємств соляної промисловості СРСР.

Зародження Центральної соляної лабораторії у Ленінграді вважається датою народження сучасного Інституту соляної промисловості.

ЦНДІСоЛаб було реорганізовано у Всесоюзний науково-дослідний інститут соляної промисловості (ВСНДІ) – Постанова Ради Міністрів № 2528 від 14.07.1948 р.) з місцем розташування у м. Ленінграді. Це рішення було викликане величезним масштабом виконуваних галузевих досліджень. Найважливіші питання, які вирішувалися знов створеним Інститутом, – проблеми удосконалення технології виробництва та механізації надважких ручних робіт.

1948 рік

14 липня

ВСНДІ Постановою Кабінету Міністрів СРСР було переведено у м. Артемівськ Донецької області України (спочатку – у сел. Карло-Лібкнехтовськ з наступним переведенням до Артемівську) з метою наближення до найбільшої експериментальної бази – підприємства (рудоуправління «Артемсіль»), що розробляло/є Артемівське родовище кам’яної солі – найбільше в СРСР та в Європі.

 

Перша будівля в м. Артемівськ (нині – Бахмут), куди переїхав Інститут на початку 1960-х років і в якій він знаходиться за станом на 2021 рік.

1954 рік

06 липня

ВСНДІ було перейменовано у ВНДІсіль.

1970 – 1980-і рр. – революційні роки в історії розвитку соляної індустрії СРСР, ознаменувались розробленням інноваційної технології машинної комбайнової) виїмки кам’яної солі при підземному видобуванні, яка не мала на той час світових аналогів.

1963 рік

1985 рік

22 травня

Президією Верховної Ради СРСР за розробку і впровадження передової техніки і нової технології видобування кам’яної солі Інститут нагороджений орденом «Знак пошани».

Перша будівля в м. Бахмут, куди переїхав Інститут на початку 1960-х років.

Збільшення масштабів проведення науково-дослідних робіт призвів до необхідності розділення напрямів діяльності і створення гігантського науково-виробничого об’єднання, яке включало б декілька відокремлених підприємств соляної галузі. Наказом Держхарчопрому СРСР № 127 від 15.02.1988 р. було створене Всесоюзне науково-виробниче об’єднання соляної промисловості (ВНВОсіль), до складу якого увійшов ВНДІсіль, а також відокремлені підприємства соляної галузі:

  • Всесоюзне проектно-конструкторське бюро соляної промисловості (ВПКБсіль), створене наказом Міністерства харчової промисловості СРСР, № 21 від 17.01.1969 р.;
  • Експериментальний машинобудівний завод соляної промисловості;
  • Генічеський солепромисел.

1988 рік

15 лютого

Згідно з указом Президії Верховної ради України від 30.08.91р. №1452-XII ВНДІсіль було передано у державну власність України і наказом Держхарчопрому України перейменовано в Український науково-дослідний інститут соляної промисловості (УкрНДІсіль) з повним правонаступництвом інтелектуальних і майнових прав ВНДІсіль.
Відповідно, ВНВОсіль було перейменоване в УкрНВОсіль (наказ Держхарчопрому № 65 від 06.12.1991 р.), ВПКБсіль – в УкрПКБсіль, а пізніше, у 1993 р., в УкрПКТІсіль (Український проектно-конструкторський та технологічний інститут соляної промисловості) – наказом Держхарчопрому України № 39 від 26.04.1993 р.

З 2000 р. Уповноваженим органом управління УкрНДІсіль стає Міністерство аграрної політики України Суттєвою проблемою розвитку Інституту у 1990-і – на початку 2000-х рр. стало різке зниження об’ємів і фінансування робіт внаслідок втрати численних замовників Росії, Казахстану та ін. країн, а також повне припинення фінансування з інноваційного фонду Мінагрополітики. Як наслідок, Інститут втратив багатьох фахівців, значний обсяг тематичних досліджень і суттєво скоротився, експериментальна база почала порушуватися фізично і розкрадатися.
УкрПКТІсіль, який мав переважно закордонні замовлення, припинив функціонування на початку 2000-х років внаслідок відсутності замовлень на виконання робіт, і його було ліквідовано.

1991 рік

УкрНДІсіль (Міністерства аграрної політики) стає правонаступником майнових прав та інтелектуальної власності УкрПКТІсіль у зв’язку з його ліквідацією (розпорядження голови № 162-рр від 22.04.2003 р.) УкрНДІсіль продовжує творчу співпрацю з ДП «Артемсіль» переважно за технологічними та природоохоронними напрямками, а також приймає активну, безоплатну участь у вирішенні долі ДП «Солотвинський солерудник» у якості експерта на міжвідомчих нарадах; виконує НДР на замовлення Мінагрополітики за природоохоронними і екологічними напрямками.
Одночасно несистематично співпрацює з колишніми замовниками з країн СНД, переважно приватного сектору: виконує розробки з відпрацювання озера Арис, Аралтуз (Казахстан), Масазир (Азербайджан), розроблює проєктні і нормативні документи для ФДУП «Тиретський солерудник», розроблює геолого-технологічне обґрунтування сировинної бази хлористого натрію на базі озер Павлодарської обл. (для ТОВ «Казсода») тощо.
Одним з основних видів діяльності залишається розроблення державних стандартів, ТУ та СОУ на різні види соляної продукції (до інституту приурочений Технічний комітет стандартизації 58 «Вироби соляної промисловості»).

2003 рік

Рішенням Уповноваженого органу управління (реорганізованим Міністерством аграрної політики і продовольства України) Інститут отримує сучасну назву – УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СОЛЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (УКРНДІСІЛЬ).

В результаті реорганізації Кабміну Уповноваженим органом управління Інституту стає реорганізоване Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Сучасний Інститут залишається єдиною спеціалізованою установою соляної галузі в Україні.
Головним партнером-замовником залишається єдине підприємство соляної галузі, яке відносно стабільно працює з видобування кам’яної солі, і для якого УКРНДІСІЛЬ проводить науково-проєктне забезпечення виробничої діяльності переважно за технологічними та природоохоронними напрямками. Замовлення інших підприємств становить не більше 10-15% загального обсягу робіт.
Інститут готовий для співробітництва з різних питань різноцільового використання соляних і інших природних ресурсів евапоритового походження (кам’яної, калійної і інших видів солей, гіпсів), у тому числі маркетингових досліджень.

2014 рік

2019 рік

02 вересня

Про інститут