Виробничо-орієнтована галузева науково-дослідна установа, яка проводить наукове супроводження виробничої діяльності підприємств соляної галузі на всіх етапах створення і функціонування соледобувних підприємств на базі усіх типів родовищ солей. Науково-технічний результат діяльності УКРНДІСІЛЬ спрямований на безпосереднє впровадження у виробництво та практичне використання результатів науково-проектної діяльності на підприємствах і в установах соляної галузі.

Компанію внесено в Реєстр кращих постачальників товарів та послуг України 2021.

Лауреат Національної програми  «ВИБІР СПОЖИВАЧА 2020».

УКРНДІСІЛЬ

Державна атестація наукових установ України –

II класифікаційна група.

Підприємства-партнери 

ДП «Солотвинський солерудник»

ДП «Виробнича дирекція з ліквідації Солотвинського солерудника»

ДЗ "УАЛ МОЗ УКРАЇНИ"
Українська алергологічна лікарня

Державний науково-
дослідний та проектний
інститут основної хімії

ТОВ
«КАЗСОДА»

ТОВ «Інститут
гірничо-хімічної
промисловості»

Основний партнер – Державне

підприємство ˮАРТЕМСІЛЬˮ.